sgzozjasienica

BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy - Struktura organizacyjna SGZOZ i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Jednostki organizacyjne SGZOZ

1. W skład SGZOZ wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1. 1. Ośrodek Zdrowia w Jasienicy – siedziba główna – Jasienica 845
a) Poradnie specjalistyczne:

 • okulistyczna,
 • otolaryngologiczna,
 • kardiologiczna,
 • pulmonologiczna
 • neurologiczna
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • onkologiczna,
 • endokrynologiczna
 • nefrologiczna


b) Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej:
Poradnia dla osób dorosłych,
Poradnia dla dzieci

c) Dział badań diagnostycznych

 • pracowania RTG,
 • pracownia USG
 • pracownia EKG
 • pracownia spirometryczna
 • laboratorium analityczne


d) Poradnia rehabilitacyjna
fizjoterapia

e) Poradnia medycyny pracy,
f) Dział administracyjno-finansowy.

1. 2. Ośrodek Zdrowia w Grodźcu.- filia
1. 3. Ośrodek Zdrowia w Mazańcowicach - filia
1. 4. Ośrodek Zdrowia w Międzyrzeczu - filia
1. 5. Ośrodek Zdrowia w Rudzicy – filia z pracownią USG.
1. 6. Pielęgniarska opieka długoterminowa.