header
BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Zasady finansowania i działalności


SGZOZ jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzącym gospodarkę finansową na zasadach określonych w :

  • ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.
2. SGZOZ prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.


Data stworzenia: 2012-09-05 16:01:00
Autor: SGZOZ Jasienica
Data publikacji: 2012-09-05 16:01:00
Osoba udostępniająca na stronie: SGZOZ Jasienica
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-31 13:22:08
Osoba modyfikująca: SGZOZ Jasienica
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.